Fine plain wool weave

Wool Mousseline

Very fine plain wool weave uni

Very fine plain wool weave uni

Very fine plain wool weave uni

Very fine plain wool weave uni

Very fine plain wool weave uni

Very fine plain wool weave uni

Very fine plain wool weave uni

Very fine darkblue woolen plain weave

Very fine lilac woolen plain weave

Very fine black woolen plain weave

Very fine forestgreen woolen plain weave