HEMP DENIMS AND TWILLS

TWILLS AND DENIMS FROM HEMP AND ORGANIC COTTON/HEMP


NEW

Gabardine in organic cotton and hemp

Black hemp denim

Blue hemp denim

Natural hemp denim

Raw denim of hemp and organic cotton

Prewashed denim of hemp and organic cotton

Hemp denim raw

Hemp denim

Hemp fishbone